Dyrektor ZTL "Pruszkowiacy"– Piotr Grządkowski

 

Kierownictwo artystyczne – Piotr Zalipski

 

Kierownictwo muzyczne – Bogdan Nidzgorski

 

Instruktor tańca – Agata Szybilska-Czech

 

Instruktorzy śpiewu – Martyna Nowak, Marcin Nowak

 

Instruktor Slavica Dance – Justyna Koczywąs

 

Akompaniator – Maria Brodowicz

 

Opieka nad kostiumami i krawiectwo – Stanisława Droździel

 

Księgowość – Irena Miros

 

Kadry i administracja – Agnieszka Ratyńska-Korzeb

 

Opieka nad siedzibą i uczestnikami – Ewa Rowińska

 

 cioff.pl
cioff.pl