Robimy kalendarz na 2019 rok !!!

Zapraszamy na nasze zajęcia

do nowej siedziby Zespołu

w budynku

Centrum Dziedzictwa Kulturowego

przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

Wejście od strony zachodniej.

 cioff.pl
cioff.pl